Nationalfeierdag 2022

Veröffentlicht: 22.06.2022

De Réimecher Schäfferot wënscht all senge Bierger:innen e schéinen Nationalfeierdag.

Och dëst Joer kritt all Bierger rëm 2 Bongen à 5 € fir an de Réimecher Restauratiouns- a Wënzerbetriber anzeléiesen.

Haut um Virowend ass och em 19 Auer den Te Deum mat uschléissendem Cortège bei d’Gemeng mat uschléissendem Patt.

Vive de Grand-Duc! Vive Lëtzebuerg!

Zurück